Missie en visie

Missie en visie van EsZensa Wellness

Missie:
massage, massage Breda, healing, coaching, missie en visie EsZensa Wellness, essentie, holisme, zingeving, holistische praktijk, holistisch therapeut, balans, richtingwijzen, handvatten aanreiken, consulten, workshops, wellness producten, holistisch, hooggevoelig, Sheila Haanstra-van Kan, hoogsensitief, wellness Breda
Ondersteunend zijn voor jou als volwassene of kind in het herstellen of vinden van fysieke, mentale en emotionele balans opdat jij weer optimaal kunt functioneren in elke leefomgeving. Dit door aanbod van holistische behandelingen, coaching consulten en wellness workshops, waardoor jij de eigen essentie kunt ervaren.

De missie en visie van EsZensa Wellness vertalen zich in een tweetal uitgangspunten

Visie en uitgangspunten:

Balans is een keuze; balans ontstaat vanuit het in contact zijn met de eigen essentie. Waarbij essentie gezien wordt als jouw diepste wezen die je werkelijk bent.

.

EsZensa Wellness gaat hierbij uit van de volgende uitgangspunten:

1. Richting wijzen naar jouw balans en essentie: ik zie mijzelf als begeleider op jouw pad en wijs je graag de richting naar mogelijkheden voor fysieke, mentale en emotionele gezondheid/ balans en het ervaren van je eigen essentie.

.

Vanuit het Human Design systeem bekeken, ben ik geboren als het type Projector. Projectors zijn de gidsen onder de mensen en mogen andere mensen helpen om zo goed mogelijk te kunnen blijven functioneren.

.

2. Holisme: alle consulten, workshops en aromatherapie producten gaan uit van het holistische of totaalprincipe. Een voorwaarde om in balans te kunnen zijn, is het schenken van aandacht aan de drie-ledigheid van het mens-zijn: lichaam, geest en ziel. Ofwel fysieke, mentale en zielsaspecten. Alle drie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Alle drie de aspecten verdienen evenveel aandacht om in balans en gezond te kunnen zijn.