Missie en visie

Missie en visie van EsZensa Wellness

Missie:
massage, massage Breda, healing, coaching, missie en visie EsZensa Wellness, essentie, holisme, zingeving, holistische praktijk, holistisch therapeut, balans, richtingwijzen, handvatten aanreiken, consulten, workshops, wellness producten, holistisch, hooggevoelig, Sheila Haanstra-van Kan, hoogsensitief, wellness Breda
Ondersteunend zijn voor volwassenen en kinderen in het herstellen of vinden van lichamelijke en geestelijke balans opdat zij weer optimaal kunnen functioneren in elke leefomgeving. Dit door aanbod van consulten, workshops en wellness producten waardoor zij de eigen essentie weer meer ervaren.

De missie en visie van EsZensa Wellness vertalen zich in een tweetal uitgangspunten

Visie en uitgangspunten:

Balans is een keuze; balans ontstaat vanuit het in contact zijn met de eigen essentie.

EsZensa Wellness gaat hierbij uit van de volgende uitgangspunten:

1. Richting wijzen naar balans/evenwicht en essentie: ik zie mijzelf als begeleider op jouw pad en wijs je graag de richting naar mogelijkheden voor gezondheid, balans en het (her)vinden van je eigen essentie. Vanuit Human Design bekeken ben ik een Projector. Projectors zijn de gidsen onder de mensen en mogen andere mensen helpen om zo goed mogelijk te kunnen blijven functioneren.

2. Holisme: alle consulten, workshops en producten gaan uit van het totaalprincipe. Een voorwaarde om in balans te kunnen zijn, is het schenken van aandacht aan de drie-ledigheid van het mens-zijn: lichaam, geest en ziel. Ofwel fysieke, mentale en zielaspecten. Alle drie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden (holisme) en verdienen evenveel aandacht om in balans en gezond te kunnen zijn.